На головну  
візерунок Регіональна колористика візерунків

Багато кому відомо, що орнаменти та колористика вишиванок відрізняються
в залежності від місцевості. Інколи, різні джерела можуть приписувати
дещо різні кольорові схеми одному й тому ж регіону. Щоправда, це цілком
зрозуміло так як поділ є умовним. Відбувався постійний обмін ідеями, запози-
чення. Не могло існувати жорстких кордонів для розповсюдження прикладного
мистецтва в межах однієї країни. Та все ж можна виділити певні тенденції

На Полтавщині, Правобережному Поліссі переважали однотонні орнаменти. Виріз-
няються вони ніжною кольоровою гамою. Поєднуються пастельні тона: блакитний
сірий, вохристий. Дуже поширена вишивка білим по білому.

Для Київщини притаманні червоні візерунки. Часто до них додають чорний,
синій та білий кольори.

У візерунках Чернігівщини переважають червоні та білі кольори. Як і на
Полтавщинні вишивка в основному однотонна.

У Житомирській та Рівненській областях однотонні, суто червоні орнаменти.

Для вишиванок Слобожанщини характерна вишивка червоними та червоно-чорни-
ми нитками. Також є сполучення пастельних тонів, білим по білому.

Південь України був заселений вихідцями із Поділля та центральних районів.
Тож популярність здобули відповідні техніки оздоблення. Відмінністю є те,
що тут раніше ніж в інших регіонах набули поширення поліхромні (багатоко-
льорові) орнаменти.

Типовим для Поділля є поєднання чорного та червоного (чорний переважає).
Часто зустрічаєть чорний з вкрапленнями синього, жовтого, зеленого.

Дуже різноманітна, багатокольорова та насичена вишивка в Карпатах, кожен
регіон яких характеризується власним колоритом. Так, навіть між сусідніми
селами манера вишивки може відрізнятися суттєвим чином.

У Вінницікій області перевага віддається суцільно чорним орнаментам або
поєднанню чорного і червоного.

На Буковині окрім звичайних ниток одяг вишивали кольоровим бісером, срібною
та золотою нитками, металевими пластинками.

Загалом, немає серйозних причин щоб купувати вишиванку з притаманної лише
вашому регіону колористикою та орнаментом. Головне вона має подобатись власнику.